Detail Berita

FARIKHATUS TSANIAH KELAS 12 MM MENTASMI'KAN 5 JUZ

Alhamdulillah, biidznillah
Ananda Farikhatus tsaniah kelas 12 MM telah mentasmi'kan hafalannya 5 juz (Juz 1,2,3,29&30) per jalsah.

Barakallah, semoga istiqomah membersamai Al Quran sepanjang.hayat.

“Ya Allah jadikanlah Al Qur’an sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, pelipur duka kami dan penghapus kesedihan kami”.
Lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah shollallohu ‘alaihi wasallam
“Ya Rasulallah, bolehkah kami menghafalkannya ?”.
Beliau menjawab : “Aku anjurkan bagi yang mendengarnya agar menghafalkan (dan mengamalkannya)”.
(HR. Hakim dalam Al Mustadrak, beliau berkata : Hadits ini Shahih dengan persyaratan Imam Muslim)